Juristforbundet – Student

Juristforbundet – Student er den største organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.
Leder:
Nasjida Noorestany
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Styremedlemmer:
Cecilie Brekk
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Åshild Morvik
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Agathe Brekke Steen
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Universitetet i Sørøst-Norge - Campus Ringerike - Studiested
Elsa Malaeva
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Nestleder:
Johannes Ørn Thorsteinsson
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested

Kontaktperson i sekretariatet

Martine Schøyen Egge
Markedskonsulent
Seksjonskontakt JF- Student
Mobil: 41455653