Juristforbundet – Student

Juristforbundet – Student er den største organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.
Leder:
Anne-Kristine Roland
Universitetet i Agder - Studiested
Styremedlemmer:
Marcel Stray
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Sarah Ørjasæter Forås
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer - Studiested
Jorich Soini
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Maria Michaelsen Jacobsen
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Liv Kristin Bjørgaas Helle
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Andrea Tengs Johansen
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Ernesto Dehesa Gallo
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Nestleder:
Andrea Andresen Aurdal
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer - Studiested

Kontaktperson i sekretariatet

Martine Schøyen Egge
Markedskonsulent
Mobil: +4741455653