Juristforbundet – Student

Juristforbundet – Student er den største organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.
Leder:
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Styremedlemmer:
Pascual Strømsnæs
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Emilie Krohnstad
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Nina Egeland
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Madelén Skare Olsen
Universitetet i Sørøst-Norge - Campus Ringerike - Studiested
Oda Follesø Sønnervik
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Nestleder:
Vetle Halvorsen Ufsvatn
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested

Kontaktperson i sekretariatet

Martine Schøyen Skjervengen
Markedskonsulent - Seksjonskontakt JF- Student
Mobil: 41455653