Juristforbundet – Student

Juristforbundet – Student er den største organisasjonen for alle jusstudenter på tvers av de ulike studiestedene i Norge. Organisasjonen ivaretar jusstudentenes interesser på et nasjonalt nivå, samtidig som organisasjonen skal synliggjøre betydningen av juridisk kompetanse og utdanning i samfunnet.
Leder:
Johannes Ørn Thorsteinsson
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Styremedlemmer:
Andrea Andresen Aurdal
Høgskolen i Innlandet - Lillehammer - Studiested
Celina Hauge Vatna
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Silje Onsøien
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Anne-Kristine Roland
Universitetet i Agder - Studiested
Hanna Trondsen Misund
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet - Det juridiske fakultet - Studiested
Silje Maria Sørum
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested
Nestleder:
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet - Studiested

Kontaktperson i sekretariatet

Pernille Hurlen Kjekshus
Markedskonsulent
Seksjonskontakt JF- Student
Mobil: 45230827

Kontaktperson i sekretariatet

Pernille Hurlen Kjekshus
Mobil: +4745230827