Styret

Leder:
Are Andersen Skjold-Frykholm
Oslo politidistrikt - ENS - Enhet sentrum
Styremedlemmer:
Henning Klauseie
Innlandet politidistrikt - Elverum
Julie Dalsveen
Innlandet politidistrikt
Vest politidistrikt - Bergen
Magnus Jåtun
Sør-Vest politidistrikt
Knut Inge Stavang
Øst politidistrikt - Follo
Nordland politidistrikt - Bodø
Sør-Øst politidistrikt
Nestleder:
Øst politidistrikt - Follo
2. Nestleder:
Anne Cecilie Woldmo
Politiets Fellestjenester (PFT)
Varamedlemmer:
Troms politidistrikt
Per Ørnulv Thorbjørnsen
Agder politidistrikt - Arendal
Andreas Meeg-Bentzen
Oslo politidistrikt - Felles enhet for utlending og forvaltning
Øst politidistrikt - Romerike
Laila Søndrol
Kripos
Rachna Rohatgi Khan
Advokat MNA
Mobil: 913 28 182
Helene Dorans (i permisjon)
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734