Silje Emilienne Aanderud-Larsen

Team leader for Team Masterdata i Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Silje har en master i rettsvitenskap (2012) fra Universitetet i Oslo med fordypning i rettssikkerhet og formidling, og er videreutdannet innen data science- og informasjonsforvaltningsområdet. Hun er for tiden som teamleder for Team Masterdata i Arbeids- og Velferdsdirektoratet, og jobber med tech-juridiske problemstillinger innen digitalisering; blant annet personvern, informasjonsarkitektur, datadeling og kunstig intelligens.

Hun er en av grunnleggerne av One Team Gov i Norge - en internasjonal tverrsektoriell bevegelse som jobber for bedre samarbeid på tvers av sektorer og fagområder for å skape en mer moderne, innbyggervennlig offentlig sektor som i større grad benytter seg av teknologiske nyvinninger.

Hun har tidligere drevet sitt eget maskinlæringsfirma, og har omfattende erfaring som kurs- og foredragsholder i både offentlig og privat sektor, samt som gjesteforeleser på blant annet UiO og NHH.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/siljeemilienne/