Juristforbundet Tech Forum

Tech Forum skal følge den teknologiske utviklingen, med fokus på digitalisering og kunstig intelligens, og vurdere dens konsekvenser for samfunnet, juristprofesjonen, juristutdanningen og fremtidens juridiske arbeidsoppgaver.

Behovet for tverrfaglige perspektiv, og samarbeid med andre samfunnsaktører i dette henseende, skal vektlegges.