Paal Berg Helland

- Jeg ønsker særlig å bidra til at privatpraktiserende advokater skal få bedre arbeids- og lønnsvilkår.
Paal Berg Helland er advokat i eget firma. Han har vært varamedlem i seksjonsstyret siden november 2020, og er også styremedlem i Forum for Næringsdrivende.

Hva er motivasjonen din for å sitte i Juristforbundet – Privats styre? 

Jeg ønsker særlig å bidra til at privatpraktiserende advokater skal få bedre arbeids- og lønnsvilkår. Den offentlige salærsatsen er alt for lav sammenlignet med advokater for eksempel i Sverige og Danmark. Husk også at salærsatsen skal dekke driftsutgifter. Med andre ord blir reell timelønn langt lavere enn gjennomsnittet for en vanlig industriarbeider.

Hva mener du er den viktigste grunnen til at jurister i privat sektor bør være medlem i Juristforbundet?

Det er viktig at jurister støtter opp under og er medlemmer av Juristforbundet som jeg ser på den eneste garantien for at noen taler «vår» sak.

Hva gjør du når du har fri?

En advokat har aldri fri, men prøver å få til en del løpeøkter pr uke.

Hva var den siste boken du leste?

Den siste boken jeg leste var Churchills Ilddåp.

Hva er ditt favorittsted?

Mitt favorittsted er Støtvig hotell.