Line Wittrup

 

 

- Jeg er interessert i arbeidsrett og har lyst til å bidra til et arbeidsliv med solide rammer.

Line Wittrup er Contract Advisor i ABB AS IA Bergen, og har vært medlem av seksjonsstyret siden november 2020.

 

Hva er motivasjonen din for å sitte i Juristforbundet – Privats styre?

Jeg er interessert i arbeidsrett og har lyst til å bidra til et arbeidsliv med solide rammer. Det er fint å være en del av et team som skal forvalte det arbeidet som er lagt ned av de som har gått foran oss, og få mulighet til å bidra til videreutvikling.


Hva er det beste med vervet ditt?

De nye relasjonene som skapes - jeg har allerede fått hilse på mange flotte mennesker i Juristforbundet!

 

Hva mener du er den viktigste grunnen til at jurister i privat sektor bør være medlem i Juristforbundet?


Den viktigste grunnen er at det enkelte medlemskap er en byggestein i den norske modellen, og kommer fellesskapet til gode. Tenk bare på hvor ydmyke vi – både organiserte og uorganiserte - bør være overfor fagforeningers fremforhandlede goder og rettigheter, som senere ble lovfestede rettigheter. Arbeidslivet er i endring, for eksempel som følge av automatisering og digitalisering, og da er det godt å være i et fellesskap i Juristforbundet. Juristforbundet gir medlemmet både faglige, økonomiske og sosiale fordeler.

Hva gjør du når du har fri?

Jeg liker å være ute i naturen og skape minnerike opplevelser sammen med familien og venner. 

Hva var den siste boken du leste?

«Verden på vippepunktet» av Dag O. Hessen.

Hva er ditt favorittsted?

På akterdekk, 20 knop, retning vest – på vei til nye eventyr med mannen og våre fire barn.