Harald Platou

 - Det er viktig å vise at juristene står samlet og kan ha faglige diskusjoner og samlinger, og her står Juristforbundet sentralt.

Harald Platou er avdelingsleder ved Utenlandskontoret ved Universitetssykehuset i Oslo. Han har vært medlem av seksjonsstyret fra november 2020 og er også leder for Helseforetakenes Juristforening.

Hva er motivasjonen din for å sitte i Juristforbundet – Privats styre?

Jeg ønsker å bidra til å styrke juristenes posisjon i samfunnsdebatten og på de ulike arbeidsplassene.

Hva er det beste med vervet ditt?

Vervet gir meg en unik mulighet til å bli kjent med hvordan jurister har det på de ulike arbeidsplassene og sammen med resten av styret få til endringer som kommer våre medlemmer til gode.

Hva mener du er den viktigste grunnen til at jurister i privat sektor bør være medlem i Juristforbundet?

Alle trenger et team bak seg når man plutselig står alene i en konflikt eller i forhandlinger med arbeidsgiver. Det er også viktig å vise at juristene står samlet og kan ha faglige diskusjoner og samlinger og her står Juristforbundet sentralt.

Hva gjør du når du har fri?

Reise er nok favorittsyslen, sammen med gode matopplevelser i både inn- og utland. Ellers trives jeg godt hjemme med en god bok.

Hva var den siste boken du leste?

A Promised Land, av Barack Obama

Hva er ditt favorittsted?

Vanskelig valg. Men faller nok ned på London.