Fredrik Riise

- Min motivasjon er å jobbe for at det opprettes flere bedriftsgrupper og tariffavtaler som kan være med å bedre arbeidshverdagen for Juristforbundets medlemmer i privat sektor.

Fredrik Riise er advokatfullmektig i Econa. Han har vært varamedlem i seksjonsstyret siden november 2020.

Hva er motivasjonen din for å sitte i Juristforbundet – Privats styre? 

Min motivasjon er å jobbe for at det opprettes flere bedriftsgrupper og tariffavtaler som kan være med å bedre arbeidshverdagen for Juristforbundets medlemmer i privat sektor.

Hva er det beste med vervet ditt?

Å bli kjent med andre engasjerte tillitsvalgte i foreningen.

Hva mener du er den viktigste grunnen til at jurister i privat sektor bør være medlem i Juristforbundet?

Støtten foreningen kan tilby dersom en kommer i en vanskelig situasjon i arbeidslivet. 

Hva gjør du når du har fri?

Er med kjæreste og venner eller holder på med musikk.

Hva var den siste boken du leste?

Tørst av Jo Nesbø

Hva er ditt favorittsted?

Oslo