Anders Schrøder Amundsen

- Som arbeidsrettsjurist er det lett å se hvor viktig organisering av arbeidslivet er. 

Anders Schrøder Amundsen er advokat i Den norske legeforening og har vært leder i Juristforbundet – Privat siden november 2020.

Hva er motivasjonen din for å sitte i Juristforbundet – Privats styre?

Som arbeidsrettsjurist er det lett å se hvor viktig organisering av arbeidslivet er. Det er jo helt naturlig at investorer går sammen og danner selskaper. Sammen står de sterkere med mer kapital og kompetanse. Det er jo like naturlig at de ansatte gjør det samme.

Hva er det beste med vervet ditt?

Som leder av Juristforbundet- Privat har jeg gleden av å arbeide for å gjøre Juristforbundet relevant for de av våre medlemmer som jobber i det private. Drømmen er å skape en komplett profesjonsforening for alle jurister, fra de begynner på Universitetet og hele livet ut.

Juristforbundet bør være en faglig forening, en sosial forening, og en fagforening for de av oss som trenger det. I dette arbeidet er det avgjørende å lytte til medlemmenes behov, engasjere medlemmene i aktiviteter for forbundet, og i størst mulig utstrekning ta vårt dyktige tillitsvalgtkorps i bruk. Samtidig bør vi samarbeide med de øvrige seksjonene i Juristforbundet og arbeide i fellesskap for det som treffer flest medlemmer og som bygger lag.

Hva mener du er den viktigste grunnen til at jurister i privat sektor bør være medlem i Juristforbundet?

Det faglige fellesskapet er det viktigste i det daglige. Juristforbundet er et forbund hvor alle jurister er velkomne, uavhengig av om man er dommer, advokat, jurist i offentlig virksomhet eller jobber med noe helt annet. Det handler ikke kun om medlemsfordeler og sikkerheten med å ha et advokatteam i ryggen, det handler også om å tilhøre et faglig fellesskap og å tilhøre en kultur man ikke finner et annet sted.

Hva gjør du når du har fri?

Jeg er utpreget sosial og trives best sammen med mine barn, min kjæreste eller mine venner. Jeg er veldig glad i hva Oslo har å by på, hvilket er praktisk når man bor midt i sentrum av byen.

Hva var den siste boken du leste?

Sapiens: A Brief History of Humankind av Yuval Noah Harari. Spennende med biologisk innfallsvinkel på verdenshistorien.

 Hva er ditt favorittsted?

Jeg elsker å reise, så det blir fryktelig vanskelig å velge kun ett sted. Kjæresten min er også verdens beste turplanlegger, så det ene overgår det andre.