JF-P Arbeidslivsjuristene

Leder:
Synne Bjørvik Staalen
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Styremedlemmer:
Marianne Pedersen
Hovedorganisasjonen Virke
Frode Solberg
Den norske legeforening
Norah Rahimi
NHO
Marianne Kjellsen
NITO - Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon
Varamedlemmer:
Andreas Dag Nilsen
KS-Kommunesektorens organisasjon
Inger Olise Skarvøy
Negotia
Glen Kristoffer Falch Starr
NITO - Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon

Kontaktperson i sekretariatet

Michael J. H. Rummelhoff
Seniorrådgiver Advokatfullmektig MNA
Seksjonskontakt JF – Privat
Mobil: 99 64 75 99