JF-P Arbeidslivsjuristene

Styremedlemmer:
Lilly Elvekrok Agerup
Norges Farmaceutiske Forening
Torunn Margrethe Hardeland
NHO
Varamedlemmer:
Selma Smeby Lium
Negotia
Eirik Hognestad
NHO Viken Oslo
Marianne Pedersen
Hovedorganisasjonen Virke

Kontaktperson i sekretariatet

Michael J. H. Rummelhoff
Seniorrådgiver Advokatfullmektig MNA
Seksjonskontakt JF – Privat
Mobil: 99 64 75 99