Informasjon om styret

Lise Reiersen, leder

E-post:

Reiersen er advokat og har hatt egen praksis i mange år. Hun har tidligere erfaring fra Finansdepartementet og som politiadvokat. Reiersen har sittet i styret til Radio P4, og hun har blitt oppnevnt av Advokatforeningen som nemndsmedlem i Utlendingsnemnda i to perioder.


Terje Svendsen, styremedlem

E-post:

Svendsen er advokat og partner i Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS på Frøya, og er registrert som EU-advokat i Danmark. Han har tidligere erfaring fra bl.a. Forbrukerrådet, Skattefogden, ledelse av interkommunalt selskap og har i 18 år vært eier og driver av rettshjelperfirmaet Terje Svendsen. I tillegg har han erfaring fra arbeid som juridisk rådgiver i Hitra Kommune, medlem av Advokatlovutvalget og har innehatt en rekke styreverv. Han var styremedlem i Juristenes rettshjelperforening fra 2003 til 2010, hvorav 2 år (2005-2006) som leder.

Siri Øvstebø, styremedlem

 

E-post:

Øvstebø jobber i Advokat Siri Øvstebø as. Hun har drevet eget firma siden 2009 på Stord. Øvstebø har vært styremedlem og nestleder i Amnesty International Norge i tre perioder på 2000-tallet. I 2009 kom Øvstebø med i styret i Juristforbundet - Privat, og var der noen perioder før hun møtte for Juristforbundet Privat i Akademikerne Næring i flere år.