Hålogaland lagdømme

Styremedlemmer:
Brynhild Salomonsen
Hålogaland lagmannsrett - Dommere
Ingrid Johanne Lillevik
Salten og Lofoten tingrett - Dommere, rettssted Bodø
Marianne Nergaard Magnus
Salten og Lofoten tingrett - Dommere, rettssted Svolvær
Varamedlemmer:
Erik Eldjarn
Hålogaland lagmannsrett - Dommere
Audhild Pauline Ulvang
Midtre Hålogaland tingrett - Dommere, rettssted Harstad