Gulating lagdømme

Styremedlemmer:
Ole-Arne Linga
Gulating lagmannsrett - Dommere
Gulating lagmannsrett - Dommere
Mariann Asmundsen Svensen
Sør-Rogaland tingrett - Dommere, rettssted Stavanger
Haugaland og Sunnhordland tingrett - Dommere, rettssted Haugesund
Hordaland tingrett - Dommere, rettssted Bergen
Varamedlemmer:
Grethe Strandborg
Gulating lagmannsrett - Dommere
Kai Ove Roseth
Gulating lagmannsrett - Dommere
Tom Fredrik Ingier Vold
Sør-Rogaland tingrett - Dommere, rettssted Stavanger
Haugaland og Sunnhordland tingrett - Dommere, rettssted Haugesund
Lise Gro Søreide
Hordaland tingrett - Dommere, rettssted Bergen