Frostating lagdømme

Styremedlemmer:
Tormod Anders Sletten
Frostating lagmannsrett - Dommere
Magnhild Børsting Røe
Trøndelag tingrett - Dommere, rettssted Trondheim
Ruth-Louise Osborg
Møre og Romsdal tingrett - Dommere, rettssted Ålesund
Varamedlemmer:
Lars Magnus Bergh
Frostating lagmannsrett - Dommere
Ingvild Skaar
Trøndelag tingrett - Dommere, rettssted Trondheim
Frederik Meringen
Møre og Romsdal tingrett - Dommere, rettssted Kristiansund