Eidsivating lagdømme

Styremedlemmer:
Bodil Thorp Myhre
Eidsivating lagmannsrett
Ingulf Nordahl
Vestre Innlandet tingrett - Dommere, rettssted Fagernes
Varamedlemmer:
Cathrine Fossen
Vestre Innlandet tingrett - Dommere, rettssted Gjøvik