Borgarting lagdømme

Styremedlemmer:
Vibeke Løvold
Borgarting lagmannsrett
Kristin Robberstad
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Steinar Backe
Oslo tingrett
Lars Edvard Landsverk
Buskerud tingrett - Dommere, rettssted Drammen
Bente Løvik Ulven
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Sandvika
Merete Astrup Svartveit
Oslo tingrett
Tove Merete Voldbæk
Oslo tingrett - Dommere, rettssted Oslo
Varamedlemmer:
Thomas Christian Poulsen
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Eirik Vikanes
Borgarting lagmannsrett - Dommere
Halvor Haneborg Finne
Oslo tingrett
Rolf Bøhn Merckoll
Buskerud tingrett - Dommere, rettssted Drammen
Cicilie Røttum
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Sandvika
Oslo tingrett
Henning Kristiansen
Oslo tingrett - Dommere, rettssted Oslo