Agder lagdømme

Styremedlemmer:
Rune Bård Hansen
Agder lagmannsrett
Ruth Ingrid Brønstad
Vestfold tingrett - Dommere, rettssted Tønsberg
Hilde Kjeksrud Sakariassen
Agder tingrett - Dommere, rettssted Farsund
Varamedlemmer:
Per Christian Arnesen
Vestfold tingrett - Dommere, rettssted Tønsberg
Jostein Johannessen
Agder tingrett - Dommere, rettssted Kristiansand