ELISE – Kjønnsbalanse i advokatpartnerskap

Anne Grethe Solberg, leverandør og fagansvarlig for ELISE
Juristforbundet har utviklet en plattform kalt ELISE, med ulike tiltak for å bidra til økt kjønnsbalanse mellom partnere i norske advokatselskap. Tiltakene bygger på en undersøkelse gjennomført av Juristforbundet i 2016, som kartlegger uformelle kriterier som fører til partnerskap. Metodene er erfaringsbaserte og uttestet. Advokatselskapene kan velge et eller flere av tiltakene, samtidig eller sekvensielt. Alle oppgitte priser er ekskl. mva.

Elise Sem (1870–1950) var Norges første overrettssakfører med egen forretning, og ble i 1912 landets første kvinnelige høyesterettsadvokat. Hun ytet også viktige bidrag i lovgivningsarbeid og i organisasjonslivet, innen sitt fag, innen idretten og i samfunnslivet generelt.

Les mer om de ulike tiltakene under:

1. ELISE MENTOR
Kvinnelige advokater med partnerpotensial (Talent) matches med veletablerte partnere (Mentor). Parene lærer seg grunnleggende c...
2. ELISE MANAGEMENT
Dette er et miniseminar på 2 timer som rettes mot ledere, partnere og HR-ansvarlige i advokatselskapene. Seminarene kjøres i hv...
3. ELISE PARTNER
Interne miniseminar rettet mot kvinnelige advokater på vei inn i partnerrollen. Det formidles kunnskap om hva som skal til for ...
4. ELISE ON STAGE
Program i London der vi møter kvinnelige partnere i advokatselskap, samt har seminar på en teaterscene i West End om gjennomsla...
5. ELISE STRATEGI
Anne Grethe Solberg kan leies inn som strategisk rådgiver for ledelsen.
6. ELISE COACHING
Anne Grethe Solberg kan være individuell coach for partnerkandidater.
7. ELISE ANALYSE & TILTAK
Anne Grethe Solberg kan foreta strategiske analyser av selskapet og bygge opp og designe og implementere skreddersydde interne ...

Leverandør og fagansvarlig for ELISE

Anne Grethe Solberg har kjørt prisbelønte program som fremmer kjønnsbalanse i næringslivet i mer enn 15 år og ble i 2012 kåret til Årets Konsulent.

Hun er utdannet forsker (PhD) i organisasjonssosiologi fra UiO med spesialisering på betydningen av kjønn i organisasjoner. Anne Grethe har i tillegg lang erfaring som lederutvikler og karrierecoach.

Hun kom i oktober 2017 ut med boken ”Kjønnsbalanse i ledelse” der hun tar for seg en rekke forestillinger og begreper knyttet til kjønn og ledelse. Boken gir praktiske råd om hvordan organisasjoner kan kjønnsbalanseres, hvordan kvinner kan ta større ansvar, samt realitetsorienterer fagfeltet ved å stikke hull på en del myter.

Kontaktinformasjon ELISE

Faglige spørsmål og bestilling:

Be Anne Grethe Solberg om mer informasjon eller en personlig presentasjon.

Kontaktes på anne.grethe.solberg@genderconsulting.no eller tlf. 920 81 029

Praktiske spørsmål:

Kontakt siviløkonom Tom O. Kleppestø på tom@kleppesto.no eller tlf. 481 44 000

Norges Juristforbund:

Generalsekretær Magne Skram Hegerberg på msh@juristforbundet.no eller tlf. 997 38 588