7. ELISE ANALYSE & TILTAK

Anne Grethe Solberg kan foreta strategiske analyser av selskapet og bygge opp og designe og implementere skreddersydde interne tiltak for å oppnå flere kvinnelige partnere.

Pris: Etter avtale ut fra oppdragets omfang.