2. ELISE MANAGEMENT

Dette er et miniseminar på 2 timer som rettes mot ledere, partnere og HR-ansvarlige i advokatselskapene. Seminarene kjøres i hvert enkelt selskap, men flere selskap kan også gå sammen om å gjennomføre dette i fellesskap.

Innhold:        

  • Hvordan oppnå kjønnsbalanse for partnere i selskapene?
  • Grunnleggende strategier og prinsipper, utvikling og gjennomføring av tiltak med effekt og måloppnåelse.

Pris: Kr 18.000 for et seminar, uavhengig av antall deltakere.