5. ELISE STRATEGI

Anne Grethe Solberg kan leies inn som strategisk rådgiver for ledelsen.

Pris: Kr. 1.800 pr time