1. ELISE MENTOR

Kvinnelige advokater med partnerpotensial (Talent) matches med veletablerte partnere (Mentor). Parene lærer seg grunnleggende coaching-metoder. Læringen er gjensidig og begge opplever vekst og utvikling.

Programmet består av en oppstartsamling for etablering av parrelasjonen (kick-start) samt fagsamlinger for bare Talentene og en avsluttende samling for parene (kick-off). Læringsteknikkene og innhold er presise og treffsikre.

Talentet coaches i tillegg av en profesjonell karrierecoach. Den karrierefremmende metoden som benyttes, er prisbelønnet for å gi gode resultater.

Oppstart i januar 2019 etter nærmere avtale.

Mentorprogrammet kan kjøres internt eller sammen med andre advokatselskap.

Vi bistår også med å utvikle eller drifte selskapenes egne mentorprogrammer.

Pris: Kr 25.000 pr Talent, kr 1.800 pr individuell coachingtime à 1,5 time