2023

Husk lønnsundersøkelsen

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...

4. januar 2023
Vil du bidra til å påvirke inkludering og mangfold i arbeidslivet?

Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg søker nå etter minst to nye medlemmer.