Vil du bidra til å påvirke inkludering og mangfold i arbeidslivet?

Publisert 04.01.2023

Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg søker nå etter minst to nye medlemmer.

Oppgaver

Utvalget er oppnevnt av Juristforbundets landsstyre og skal jobbe for inkludering av mangfold. Vi jobber blant annet for bedre tilrettelegging for de som trenger det i arbeidslivet, og at nedsatt funksjonsevne, etnisitet, seksuell legning og andre diskrimineringsgrunner ikke skal ha betydning i ansettelsesprosesser.

De siste to årene har vi særlig jobbet med kvitteringsordning ved politikontroller, og vi har undersøkt inkludering, mangfold og diskriminering blant Juristforbundets medlemmer. Fremover vil vi arbeide med andre relevante tema, og som utvalgsmedlem kan du påvirke valg av tema.

Utvalget arbeider selvstendig innenfor vedtatte retningslinjer, prinsipprogram og satsningsområder.

Vervet er ulønnet.

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater må være medlem av Juristforbundet. Kandidatene bør ha kunnskap om og/eller interesse for temaet. Studenter er også velkomne til å søke.

Vi tilbyr

  • Samarbeid og nettverk med dyktige og engasjerte utvalgskolleger
  • Dekning av utgifter til reise og kost
  • Gratis deltakelse på Jurist Kongress
  • Felles fagseminar for utvalgsmedlemmene, relatert til utvalgets fagområde

Nærmere opplysninger gis av utvalgsleder Hallvard Øren, tlf. 97189783 eller epost fmoahoe@statsforvalteren.no

Søknad og CV sendes Amparo Echeverría Bjørningstad på e-post amb@juristforbundet.no innen 18. januar 2023.