Juristforbundet støtter advokatstreiken

Publisert 04.03.2024

Sverre Bromander, president i Juristforbundet. Foto: Espen Sturlason

– Solid advokatbistand til alle som må innom rettsvesenet er en forutsetning for rettsstaten. Da må offentlig oppnevnte forsvarere ha en inntektsutvikling på linje med alle andre. Derfor støtter Juristforbundet streiken som Advokatforeningen innledet i dag, uttaler president Sverre Bromander.

Bromander forklarer at gjennomsnittsinntekten her i landet har økt med 30 prosent de siste 20 årene. Justert for inflasjonen har forsvarernes salærer blitt redusert i samme periode. Han påpeker at salærer ikke bare dekker advokatenes lønn, men også alle deres driftskostnader.

– Advokater må kunne jobbe for de som trenger det mest, uten å måtte si fra seg muligheten til normal inntektsutvikling. Det er uakseptabelt at justisministeren ikke følger opp avtalen hun inngikk med Advokatforeningen i juni 2022. Hun følger heller ikke rådene fra det uavhengige Salærrådet som ble opprettet som en del av avtalen, mener Juristforbundets president.

Salærrådet anbefalte at salærsatsen ble økt med 20 %. Justert for inflasjonen har regjeringen i stedet redusert satsen med 1,7 % siden avtalen ble inngått.

– Juristforbundet er Norges største organisasjon for jurister, advokater og dommere. Vi får stadig tilbakemeldinger fra medlemmer i alle sektorer om den dårlige utviklingen av salærsatsene – fra domstoler og advokatbransjen, påtalemyndigheten og statsforvalterne, sier Bromander.

Advokatforeningen har i første omgang tatt ut i streik de nasjonale samfunnsadvokatene som ivaretar oppgaver opp mot PST og E-tjenesten. Flere kan bli tatt ut senere. Kravet er at salærsatsen heves allerede i revidert nasjonalbudsjett denne våren.

– Dette dreier seg ikke om urimelige salærkrav, men om en inntektsutvikling for offentlig oppnevnte forsvarere på linje med alle andre. Vi må huske at de gir rettshjelp til dem som trenger det aller mest. Dette handler om at loven skal være lik for alle, fastslår Sverre Bromander.