Invitasjon til å søke humanitær bistand fra Juristforbundet

Publisert 26.01.2024

Juristforbundet deler hvert år ut økonomisk bistand til humanitære organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper.

Relevante organisasjoner inviteres til å søke om bistand for 2024. Begrunnet søknad sendes Juristforbundet, att. Jan Lindgren jl@juristforbundet.no, innen 28. februar 2024.

Det forutsettes at mottakerne kan bidra med ulike informasjons- og opplæringstiltak rettet mot forbundets medlemmer. Samarbeidet skal også, når dette er naturlig, lede til felles medieutspill om sammenfallende synspunkter på aktuelle politiske og humanitære saker.

Mottakernes arbeid kan drives både nasjonalt og internasjonalt. Juristforbundet forbeholder seg retten til å øremerke sin bistand til bestemte prosjekter, mottaksland eller arbeidsområder hos den valgte organisasjonen.

Se retningslinjene for Juristforbundets humanitære engasjement.