Hva bør forbundet ditt mene?

Publisert 21.06.2024

Foto: iStock.com/verdateo

Juristforbundets landsmøte holdes hvert annet år, neste gang 8.-9. november i år. Her skal delegatene bl.a. vedta prinsipprogrammet, den overordnede planen for forbundets meningsytringer. Nå ønsker hovedstyret å vite hva du som medlem ønsker at forbundet skal mene noe om og hva vi skal mene?

Hovedstyret inviterer alle medlemmer til å komme med forslag og synspunkter på politiske saker Juristforbundet skal engasjere seg i og hva vi skal mene i disse sakene. Prinsipprogrammet er ment å gi overordnede føringer, ikke ta for seg detaljer som er mer situasjonsavhengige. Hovedstyret vil vurdere alle innspill før det utarbeider sin endelige innstilling til landsmøtet.

Nedenfor finner du lenker til prinsipprogrammet som ble vedtatt i 2022, generalsekretærens første utkast til nytt prinsipprogram og e-posten dit du kan sende dine innspill. Svarfristen er 31. august. Tusen takk for bidraget ditt!

Prinsipprogrammet 2023-2024

Prinsipprogrammet 2025-2026 – generalsekretærens utkast

Les alt om landsmøtet 2024

Send dine forslag og kommentarer (skriv «Landsmøtet» i emnefeltet) til post@juristforbundet.no