Veileder ved isolasjon

Publisert 10.10.2023

Norge har fått kritikk fra internasjonale overvåkingsorganer for omfattende bruk av isolasjon. Terskelen for å idømme isolering skal være høy, og det bør stilles strenge krav til begrunnelsen. Dommerforeningens fagutvalg for menneskerettigheter har derfor laget en veileder som skal fungere som et praktisk oppslagsverktøy for dommere i saker om isolasjon.

Formålet med veilederen er at denne skal fungere som et praktisk oppslagsverktøy
for dommeren i saker om isolasjon. Isolasjon er et svært inngripende tiltak som ut
fra de potensielle skadevirkningene bare bør benyttes der dette er strengt nødvendig.
Et særlig formål med veilederen er at denne skal kunne gi dommeren et bedre grunnlag for vurderingen av om isolasjon skal ilegges, slik at bruken av isolasjon begrenses mest mulig.

Hele veilederen finner du her