Takk for tilliten!

av Rannveig Sørskaar, leder Juristforbundet – Stat

Foto: Thomas Haugersveen

Myten om at verdiene skapes i privat sektor og forbrukes av offentlig sektor lever dessverre godt. Men det er selvfølgelig ikke så enkelt.

Ikke all verdiskapning lar seg måle i økonomisk overskudd. Offentlige virksomheter er ikke alltid innbringende rent markedsøkonomisk. Men det betyr ikke at de ansatte der ikke er produktive.

Samfunnet bygges gjennom lover, regler og normer. Våre medlemmer tolker, veileder og hjelper publikum med å navigere i lovhjemler og paragrafjungler hver eneste dag. Det er i aller høyeste grad produktivitet.

De neste to årene skal jeg lede 8000 statsansatte jurister. Mitt mål er å gi faget vårt - jussen - og behovet for juridisk kompetanse i statlige virksomheter den plassen det fortjener.

Jeg er stolt og ydmyk over den tilliten jeg som ny leder er gitt. Den skal jeg jammen bruke på en god måte for å støtte medlemmene i Juristforbundet - Stat!