Otne lea sámi álbmotbeaivi/I dag er det samenes nasjonaldag

Publisert 06.02.2023

Samenes nasjonaldag 6. februar er samenes 17. mai, Valentinsdag og Pride – en dag da samene feirer kjærligheten til og stoltheten over sin kultur. De senere årene har dagen gledelig nok blitt mer og mer en dag da hele Norge feirer – og med stolthet synliggjør landets urfolk og den samiske kulturen.

Juristforbundet har mange samiske medlemmer som vi hilser til lykke med dagen i dag. Det er viktig å nevne at Juristforbundet har medlemmer over hele landet og innenfor samtlige fag- og samfunnsområder der man jobber med rettsspørsmål som direkte eller indirekte har betydning for samenes rettssikkerhet i Norge.

Mye positivt har skjedd for samenes rettsstilling og for bevisstheten om samenes rettssituasjon de siste tiårene. Det er likevel på sin plass, selv på en dag som denne, å trekke fram at samenes rettssikkerhet i Norge på mange områder fortsatt er mer «law in books» enn «law in action».

Manglende anerkjennelse av samenes seier i Høyesteretts storkammeravgjørelse i Fosen-saken høsten 2021 er et slikt eksempel. NIMs rapport fra august 2022 «Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge» som viser at mange i befolkningen har lite kunnskap om samer og at det finnes negative holdninger til samene, er et annet.

Feiring av samenes kultur og synliggjøring av samene som urfolk er med på å øke bevisstheten om samenes rettssikkerhet i hele det juridiske Norge. Derfor feirer også Juristforbundet samenes nasjonaldag.

Mii sávvat buohkaide ilolaš sámi álbmotbeaivvi!/Vi ønsker alle en gledelig samisk nasjonaldag!