Lovendring for likestilling

Publisert 08.03.2023 av Av Farah Ali, leder for kvinneutvalget i Juristforbundet og Sverre Bromander, president i Juristforbundet

Når næringslivet ikke har klart å rekruttere flere kvinner inn styrer, er det nødvendig med en lovendring for mer likestilling i toppen.

Knapt 20 prosent av styreplassene i private selskaper tilhører kvinner. Syv av ti aksjeselskaper har bare menn i styret. Kvinneandelen øker litt for hvert år, men det går veldig sakte.

Det er nedslående å innse at på 8. mars 2023 må en av kampsakene fortsatt være likestilling i arbeidslivet. Derfor mener vi det er nødvendig med en lovendring.

Tvangsinkludering

Regjeringen har fremmet et lovforslag med krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper. Hensikten er at tiltakene skal sikre bedre kjønnsbalanse i selskapenes ledelse.

Juristforbundet støtter lovforslaget. Når næringslivet i 2023 ikke har klart å rekruttere flere kvinner inn i styrer og stell, er det dessverre nødvendig med en lovendring for at kvinner skal bli mer likestilt i arbeidslivet.

Vi må rett og slett «tvinge» selskaper til å inkludere kvinner mer inn i høyere stillinger og styrer.

I går - dagen før 8. mars kom nyheten om at næringslivet selv ønsker lovforslaget velkomment. NHO støtter lovforslaget og åpner dermed for første gang i historien for å bruke kjønnskvotering som et likestillingstiltak. Dette er et svært positivt og viktig grep.

Står ikke på kompetansen

Tilbake i 2005 innførte Norge krav om 40 prosent kjønnsbalanse i allmennaksjeselskaper (ASA-styrer). Siden da har kjønnsbalansen økt fra 15- til dagens 43 prosent, ifølge Core.

Hvis vi ser på AS-selskaper som ikke har hatt noen krav om kjønnsbalanse i styrer, har kvinneandelen bare økt med fem prosentpoeng i samme periode. Det har med andre ord skjedd svært lite i selskaper som ikke har hatt et lovkrav om likestilling.

Selskapene kan argumentere med at det er utfordrende dersom det ikke er tilstrekkelig antall kvinner som ønsker seg inn i et styre, eller at selskapet ikke finner en egnet styrekandidat.

Vi tror imidlertid neppe mangel på villige, kompetente kvinner er utfordringen her. Dette skyldes tradisjon og holdninger.

Argumenter om at det er "vanskelig" å finne kvalifiserte kvinner, holder ikke. Vi er sikre på at de finnes. Men da må man også se etter dem.

Må prioritere tid

For å få en jevnere fordeling av kvinner og menn, må næringslivet ha vilje til å bruke noe mer tid på å finne en egnet kandidat. Med de fordelene et mangfold vil bidra med, synes vi ikke det er uforholdsmessig.

Det er ikke et syn vi målbærer for kvinnenes del. Dette er et syn vi målbærer for verdiutviklingen, for nyskapningen og dermed for hele samfunnet.

Gratulerer med dagen!