Jurist ny hovedtillitsvalgt for Oslo-akademikerne

Publisert 03.02.2023

Zehra Süslü

Zehra Süslü fra Juristforbundet er valgt som en av tre hovedtillitsvalgte for Akademikerne i Oslo kommune.

Süslü gleder seg til å ta fatt på oppgaven som hovedtillitsvalgt, der hun kan bruke sin erfaring med kontroll av lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsrett.

– Jeg opplever meg som åpen og ærlig, går rett på sak og elsker en utfordring. Vervet som hovedtillitsvalgt gir utfordringer, og jeg gleder meg til å kunne bidra i det viktige fagforeningsarbeidet, sier hun i en kommentar til valget.

Süslü forteller at hun har valgt å arbeide i offentlig sektor fordi rettferdighet, åpenhet, trygghet og tillit er grunnleggende verdier for henne. Hun mener Oslo kommune er en trygg og stabil arbeidsgiver med rammer som gjør det mulig å ivareta disse prinsippene.

Til daglig arbeider Zehra Süslü som juridisk rådgiver i Oslobygg KF innenfor juridisk og anskaffelser. Hun har vært tillitsvalgt for Juristforbundet siden juni 2022.

Akademikerne er hovedorganisasjonen for de fleste yrkesgruppene med masterutdanning. Juristforbundet er medlem sammen med bl.a. Tekna, Legeforeningen, Samfunnsviterne og Econa.