Invitasjon til å søke humanitær bistand fra Juristforbundet

Publisert 05.10.2023

Juristforbundet deler hvert år ut økonomisk bistand til humanitære organisasjoner som arbeider for rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper.

Relevante organisasjoner inviteres til å søke om bistand for 2023. Begrunnet søknad sendes Juristforbundet, ved Jan Lindgren jl@juristforbundet.no, innen 27. oktober 2023.

Det forutsettes at mottakerne bidrar med ulike informasjons- og opplæringstiltak rettet mot forbundets medlemmer. Samarbeidet skal også, når dette er naturlig, lede til felles medieutspill om sammenfallende synspunkter på aktuelle politiske og humanitære saker.

Mottakernes arbeid kan drives både nasjonalt og internasjonalt. Juristforbundet forbeholder seg retten til å øremerke sin bistand til bestemte prosjekter, mottaksland eller arbeidsområder hos den valgte organisasjonen.

Les mer om Juristforbundets humanitære engasjement.