Engasjerte byggesaksjurister i Bergen

Publisert 05.10.2023

Rundt 30 jurister fra plan- og bygningsetaten i Bergen kommune møtte opp på et medlemsmøte nylig for å få informasjon om Juristforbundets aktiviteter og gi tilbakemeldinger til representanter for forbundets ledelse.

Juristforbundets debatt om strandsoneproblematikk i kommunene under Arendalsuka og påfølgende medieoppslag og -debatt har skapt stort engasjement blant byggesaksjuristene i Bergen. Derfor gikk forbundets visepresident Benedicte Gram-Knutsen gjennom en del av medieoppslagene på møtet.

– Det viktigste var imidlertid å få innspill fra ledere og saksbehandlere som føler på kroppen hver dag de problemstillingene behandlingen av strandsonesaker skaper. Nesten alle juristene i plan- og bygningsetatene hadde møtt frem. Det ble en god diskusjon, og vi som var gjester fikk med oss en rekke gode innspill, forteller Kay André B. Haugen, leder av Juristforbundet – Kommune.

Haugen benyttet anledningen til å gi medlemmene er kort presentasjon av Juristforbundets organisasjon, aktuelle saker forbundet arbeider med og ikke minst nyttige og lønnsomme medlemsfordeler.

– Jeg vil takke Anita Reimers, styremedlem for Juristforbundet i Bergen kommune, som inviterte oss fra ledelsen av forbundet til dette medlemsmøtet. Å møte medlemmene våre er alltid nyttig, og her var det stort engasjement rundt strandsonesaker og grensesnittet mellom politikk og juss. Innspillene gir oss kunnskap for det videre arbeidet med slike saker, avslutter Kay André B. Haugen.