Akademikerne til enighet med KS i lønnsforhandlingene

Publisert 29.04.2023

 Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune. Foto: Akademikerne/​Eckhoff

– Vi er godt fornøyde med at lektorene har blitt prioritert i årets lønnsoppgjør etter flere år med reallønnsnedgang, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

Etter krevende forhandlinger kom Akademikerne, Unio, YS og LO til enighet med KS i årets lønnsoppgjør lørdag kveld.

Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet på 5,4 prosent. Og det er en klar prioritering av lektorene, spesielt de med lang erfaring.

– Et lønnsløft er helt nødvendig for å beholde erfarne og faglig sterke lektorer i skolen, sier Leborg. 

Akademikerne kommune forhandler kun for undervisningspersonale i KS-området i det sentrale oppgjøret, omkring 5000 medlemmer. De andre medlemmene, omkring 22 0000, har lokale, kollektive forhandlinger på sine arbeidsplasser.

– Det var helt avgjørende for oss med et godt oppgjør og at KS viste at de ønsker å bruke lønn for å beholde og rekruttere de med høyest utdanning og lang erfaring, sier Leborg.

Lokale forhandlinger i hovedoppgjøret

Akademikerne har også fått gjennomslag for at deler av rammen i hovedoppgjøret neste år settes av til lokale forhandlinger. 

– Lokale forhandlinger er viktig for oss. Det gjør at pengene kan brukes på den enkelte skole for å sikre den kompetansen de har behov for, sier Leborg. 

Akademikerne jobber også for en varig endring av lønnssystemet til lektorene, slik at de kan forhandle sin lønn lokalt hvert år.