Akademikerne enige med staten

Publisert 28.04.2023

Leder og nestleder i Juristforbundet stat, Rannveig Sørskaar og Are Skjold-Frykholm.

Resultatet betyr en samlet økonomisk ramme på 5,2 prosent. Nå skal de lokale partene forhandle om fordelingen av midlene lokalt.  

Akademikerne kom til enighet med staten fredag ettermiddag. Akademikerne forhandler for rundt 42 500 høyt utdannede, og er den største hovedsammenslutningen i staten.

- Dette legger til rette for en god lønnsutvikling for våre medlemmer, og vi er fornøyde med resultatet. Resultatet er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede – og ikke taper konkurransen mot privat sektor, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne stat.

Lokale forhandlinger

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med resultatet i frontfagsoppgjøret. De lokale partene i hver virksomhet skal nå gjennom lokale, kollektive forhandlinger bli enige om fordelingen av 5,3 prosent gjeldende fra 1. mai.

- Dette betyr en historisk høy pott. Lokale forhandlinger er viktig for Akademikerne. Det er på den enkelte arbeidsplass man best kjenner sine utfordringer og behov, og da må de lokale partene kunne bruke lønnsforhandlingene for å sikre nødvendig kompetanse. I forhandlingene kan partene velge å gi generelle tillegg, individuelle eller tillegg til spesifikke grupper, sier Tønnessen Nordli.

Juristforbundet er godt fornøyd

Leder og nestleder i Juristforbundet stat Rannveig Sørskaar og Are Skjold-Frykholm er godt fornøyde med et historisk stort oppgjør og at alt skal ut til lokale forhandlinger. Begge har sittet i Akademikerne stat sitt lønnsutvalg og vært del av forhandlingsteamet.

- Dette oppgjøret er vi godt fornøyd med. Vi har fått et solid resultat og får forhandlet hele potten lokalt i virksomhetene. Dette har vært et viktig prinsipp for Juristforbundet fordi vi ser at dette gir den beste lønnsutvikling for jurister i staten.
- Vi opplever at det har vært reelle forhandlinger og at partene har vært ansvarlige. For første gang på mange år har vi klart å få til et resultat uten å gå veien gjennom mekling, sier Sørskaar Skjold-Frykholm.