30 prosent har opplevd diskriminering

Publisert 16.01.2023

Rundt halvparten av medlemmene mener arbeidsplassen er opptatt av inkludering, mangfold og diskriminering. Likevel oppgir 30 prosent at de har opplevd diskriminering på jobb.

Dette kommer frem i en fersk undersøkelse blant Juristforbundets yrkesaktive medlemmer. Det er inkludering- og mangfoldsutvalget som står bak undersøkelsen.

Blant de 30 prosentene som har opplevd diskriminering på arbeidsplassen, er det 21 prosent av dem som har meldt fra. Men kun 1 av 3 er fornøyd med håndteringen. Hovedårsaken til å ikke melde fra er en bekymring for at varsel kan få negative konsekvenser for fremtidige arbeidsmuligheter.

Det er lav kjennskap til hvilke tiltak virksomheten iverksetter for å sikre mangfold og inkludering - og for å forebygge diskriminering.

Se undersøkelsen