– Redd Barna gjør et svært viktig arbeid

Publisert 20.10.2023

Foto: Redd Barna

Juristforbundet støtter årets TV-aksjon med 50 000 kroner.

100 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten av dem er barn. Og hvert femte sekund drives et nytt barn på flukt.

I år er det Redd Barna som mottar støtten fra TV-aksjonen.

– Arbeidet Redd Barna gjør for disse barna er derfor helt nødvendig og svært betydningsfullt, sier president i Juristforbundet, Sverre Bromander.

Krav på beskyttelse

Barn på flukt er svært sårbare. Mange forsvinner fra foreldrene sine i krig og ender opp i land uten papirer.

– Utenfor systemet er de ekstra sårbare for å bli utnyttet på forskjellige måter, som overgrep, kriminalitet, tvangsarbeid og menneskehandel, forklarer Bromander.

For Juristforbundet er det viktig å påpeke at barn er barn, uansett hvilket land de tilhører, eller er alene uten papirer.

– Barns særegne juridiske rettigheter er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Den stadfester at barn har krav på spesiell beskyttelse. Dessverre er virkeligheten en ganske annen for mange av barna som lever på flukt og i krig, sier Bromander.

Et pusterom fra krig

Bidragene fra TV-aksjonen vil blant annet gi i barn muligheten til å gå på skole, gjenforene barn med familien de har kommet bort fra, støtte tidligere barnesoldater og skape en aktiv fritid for barn som har flyktet til Norge.

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, setter stor pris på Juristforbundetets bidrag.

– Tusen hjertelig takk til alle i Juristforbundet for deres betydningsfulle bidrag til TV-aksjonen for Redd Barna. Med deres bidrag kan Redd Barna gi flere barn et pusterom fra krig, slik at barn kan leve, lære og leke i fred, sier Lange.

Pengene fra årets TV-aksjon fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge. Disse prosjektene ble bestemt lenge før krigen på Gazastripen. Redd Barna bidrar også her, men ikke gjennom TV-aksjonen.