Nytt og bedre banktilbud

Publisert 11.03.2019
Generalsekretær Magne Skram Hegerberg og adm. direktør i Handelsbanken, Dag Tjernsmo
Juristforbundet har signert en avtale om medlemstilbud på banktjenester med Handelsbanken. – Vi mener at vi har fått landets beste bankavtale for medlemsorganisasjoner, sier generalsekretær Magne Skram Hegerberg.

Den nye bankavtalen vil gi bedre betingelser enn dagens avtale med Danske Bank. Betingelsene er dessuten like gode eller bedre enn dem de andre akademikerorganisasjonene får, noe som inngår som en garanti i den langsiktige avtalen med Handelsbanken.

Beste betingelser

Den laveste renten for ordinære boliglån med flytende rente vil bli den samme som de andre akademikerforeningene får. Dette samme gjelder ungdomslån (under 34 år).

For boligkreditt/rammelån, bil- og båtlån, fastrentelån og andre boliglån blir Handelsbankens betingelser like gode eller enda bedre enn bankavtalen for de øvrige akademikerorganisasjonene.

De to avtalene tilbyr også samme innskuddsrente for brukskonti og BSU, mens Handelsbanken ligger marginalt under akademikeravtalen for sparekonti.

Uavhengige forhandlinger

Juristforbundets hovedstyre vedtok i høst at forbundet ikke skulle gå inn i bank- og forsikringssamarbeidet mellom akademikerorganisasjonene (Akademikerne Pluss).

– Vi så at dette kunne gi oss fleksibilitet til å forhandle frem like gode og til dels bedre betingelser, uten å være låst til en felles avtale som gir oss mindre kontroll, forklarer generalsekretær Magne Skram Hegerberg.

– Dette har nå vist seg å stemme. Vi har oppnådd betingelser på banktjenester som er de beste våre medlemmer kan få, samtidig som de blir blant de høyest prioriterte kundene i Handelsbanken.

Mest populær blant kundene

Handelsbanken er Norges fjerde største bank med hele 49 kontorer rundt i landet. Banken ligger helt i toppskiktet hos Norsk kundebarometer 2018 når det gjelder kundetilfredshet, godt foran alle de større bankene.

I Handelsbanken får alle kunder sin egen kunderådgiver og personlig oppfølging. Banken har ikke salgsmål, bonus, kundeprogrammer eller andre elementer som påvirker den personlige servicen til hver kunde. Handelsbanken er dessuten kåret til Nordens mest solide bank og verdens tredje mest solide.

Banktilbudet åpner 1. april

Handelsbanken vil være klar til å ta imot Juristforbundets medlemmer som kunder fra mandag 1. april. Medlemmene vil i forbindelse med åpningen få informasjon om alle tilbud og betingelser i avtalen med Handelsbanken, dessuten hvordan man enkelt kan bytte bank.