Nye utvalg søker medlemmer

Publisert 28.01.2019
Landsmøtet i november vedtok å opprette to nye utvalg i Juristforbundet – et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldsutvalg. Farah Ali ble valgt som leder i det første utvalget, Hallvard Øren i det andre. Vi søker nå etter de øvrige medlemmene.

Kvinneutvalget skal jobbe for å fremme innsikt og kunnskap om kvinnelige juristers vilkår i arbeidslivet. Inkluderings- og mangfoldsutvalget skal jobbe for å fremme et mer inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

Utvalgene arbeider selvstendig innenfor vedtatte retningslinjer, Prinsipprogrammet og de vedtatte satsningsområdene. Vervet er ulønnet.

Du finner mer informasjon om de to utvalgene i lenkene under.

Utlysning for kvinneutvalget

Utlysning for inkluderings- og mangfoldsutvalget