Medlemsundersøkelse om juristers arbeidsmønstre og nye kontorløsninger

Publisert 20.11.2019

Foto: iStock/JohonnyGreig

Juristforbundets medlemmer opplever stadig oftere omstillinger og endringer i kontorløsninger i arbeidshverdagen. Begreper som åpent landskap, free seating og aktivitetsbaserte arbeidsplasser brer om seg, men hvordan påvirker egentlig ulike kontorløsninger hvordan den enkelte jurist får utført jobben sin?

Gir nye kontorløsninger gode muligheter for ulike arbeidsprosesser som varierer mellom konsentrasjonsarbeid, stillerom, samarbeid og møtevirksomhet? Og er teknologien tilrettelagt for at forflytning fungerer knirkefritt? For å få svar på dette skal juristenes kontorlandskap og arbeidsmønster kartlegges.

Medlemsundersøkelse

Medlemmers tilbakemeldinger og høy grad av omstilling i arbeidslivet, er bakgrunnen til at Juristforbundet i samarbeid med Company Pulse nå gjennomfører en medlemsundersøkelse for å kartlegge juristenes arbeidsmønster og kontorlandskap for å få bedre kunnskap om hva som er best egnet arbeidsplasskonsept for våre medlemmer. Undersøkelsen vil gi oss bedre grunnlag for å si hvilke typer kontorlandskap som passer for ulike type juristjobber. 

Trenger din hjelp

Det er derfor viktig at du som medlem hjelper oss ved å svare på undersøkelsen som sendes ut i løpet av uke 48. Jo flere som svarer, jo bedre grunnlag får Juristforbundet til å ha kvalifiserte meninger og gi råd om effekter av hvordan kontorløsninger påvirker din arbeidshverdag.