Søk om mastergradsstipend fra Juristforbundet!

Publisert 01.08.2019

Foto: iStock.com/nd3000

Juristforbundet deler ut to mastergradsstipender á kr. 25.000,- for høstsemesteret 2019 til studentmedlemmer. 

Søknaden må inneholde en grundig redegjørelse for oppgavens tema og når den planlegges innlevert. 

Tema for oppgaven kan være

  • Forvaltningsrett (tauhsetsplikt, offentlighet)
  • Arbeidsrett (/tjenestemannsrett)
  • Personvern
  • Rettsapparatet (domstoler, advokatvirksomhet, straffeprosess, sivilprosess, politi og påtalemyndighet) 
  • Rettssikkerhet for utsatte grupper
  • Alle former for diskriminering 

Søknaden sendes til post@juristforbundet.no innen 10. august 2019, og merkes "Mastergradsstipend høst 2019". 

Mer informasjon og retningslinjer for tildeling finnes her