Lønnsundersøkelsen 2018

Publisert 01.04.2019
Mynter oppå 100- og 200-kronerssedler
Foto: iStock/jennynor
Juristforbundets årlige lønnsundersøkelse sendes til alle yrkesaktive medlemmer med unntak av selvstendig næringsdrivende. Undersøkelsen for 2018 er nå klar og om lag 43 % av medlemmene har besvart.

Svarprosenten for årets undersøkelse er noe høyere enn i 2017. Antall respondenter i de ulike sektorene varierer, og kan gi utslag på de ulike resultatene.

Forskjell på privat og offentlig sektor

Lønnsutvikling for juristene preges av en relativ lik begynnerlønn i de ulike sektorene, men hvor lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor øker etter få år i arbeidslivet.

 Gjennomsnittlig årslønn etter eksamensår og sektor

Oversikt lønn og utdanning


Spekter med mest økning

Spekter og Spekter Helse er de områdene som har hatt best lønnsøkning fra 2017-2018.  Etter at kommunesektoren har hatt en bedre lønnsutvikling enn statlig sektor de senere årene, har staten hatt en lønnsøkning fra 2017-2018. Om dette er et resultat av omlegging til egen Hovedtariffavtale er for tidlig å si.

Det er til dels også store lønnsforskjeller innenfor sektorene knyttet til arbeidsområde og stillingskategori. Kvinneandelen er gjennomgående relativt høyere på de lavere stillingsområdene.
Lurer du på flere trekk ved juristenes lønnsutvikling, kan du gå inn å sjekke resten av lønnsundersøkelsen her.

Har du riktig lønn?

Med Juristforbundets lønnskalkulator kan du sammenligne egen lønn med gjennomsnittet og se hva som er vanlig å tjene i en jobb som ligner din. Lønnskalkulatoren er basert på svarene vi fikk inn fra 5977 yrkesaktive jurister og advokater i lønnsundersøkelsen.  


Prøv lønnskalkulatoren