Lønnsoppgjøret i helsesektoren er i gang

Publisert 04.04.2019
Bjørn Skrattegård, Spekter, Marit Hermansen, nestleder Akademikerne helse og Rune Frøyland, leder Akademikerne helse
Akademikerne krever solid reallønnsvekst for sine medlemmer. - Norge er inne i en oppgangsperiode og vi forventer i år en god reallønnsvekst, sier Rune Frøyland, leder av Akademikerne Helse ved starten av oppgjøret.

Frøyland understreker at frontfaget skal være normgivende over tid, men at frontfaget ikke er en fasit for de enkelte oppgjørene. Det er behov i helsesektoren for å beholde kompetent akademisk arbeidskraft både i klinikk og i administrasjon, og helsesektoren må ikke henge lønnsmessig etter.

Lønn som personalpolitisk virkemiddel

- Det må være åpning for å bruke lønn som reelt personalpolitisk virkemiddel i lokale forhandlinger. Derfor skal det være lokale behov og avtalte kriterier for lønnsdannelse som er avgjørende for forhandlingsresultatet, og de lokale forhandlingene skal være reelle og på fritt grunnlag, sier Frøyland.

I tillegg til lønnsoppgjør for arbeidstakere i helsesektoren skal videre prosess for ny offentlig tjenestepensjon behandles 10. april.

 - Vi må komme frem til en god håndtering av medlemmenes pensjon, sier Frøyland.

Det er foreløpig ikke avtalt en sluttdato for forhandlingene.