Gratis juridisk bistand

Publisert 07.10.2019

Juristforbundets advokater

Juristforbundets advokatkontor er eksperter på arbeidsrett og juristers arbeidsliv. Som medlem i Juristforbundet kan du få gratis råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt.

Juristforbundets arbeidsrettsadvokater og rådgivere har solid og bred bransjekunnskap både på det individuelle og kollektive arbeidsrettsområdet, og har unik kunnskap om juristers arbeidsmarked. De kan bistå deg om ønskelig i dialogen med arbeidsgiver, og gir også råd til større medlemsgrupper i virksomheter og foreninger som er berørt av store omstillinger.

Gjennomgang av arbeidsavtale

Har du fått din første jobb eller blitt tilbudt en ny arbeidsavtale? Advokatkontor tilbyr avtalegjennomgang og råd om hvordan avtalen kan bli bedre for deg som er medlem. Du får tilbakemelding innen 24 timer.

Betydningen av det enkelte punkt i avtalen kan være vanskelig å forstå, og det er selvsagt viktig at du er klar over dine rettigheter og plikter før du skriver under. Juristforbundets advokatkontor går gjennom kontrakten sammen med deg, forklarer hva de enkelte punktene betyr og hvilke betydning dette har for deg. De gjør deg oppmerksom på eventuelle feil og mangler og gir tips om hva som vil gjøre kontrakten bedre.

Du kan også ta kontakt for blant annet avtaletolkning, lønnsspørsmål, ansettelsesform, endringer i arbeidsforholdet, arbeidstid, arbeidsmiljøutfordringer, eller avslutning av arbeidsforhold. 

Kontakt advokatkontoret

E-post:       advokat@juristforbundet.no
Telefon:     40 00 24 25