Forskningssamarbeid med Det juridiske fakultet

Publisert 15.01.2020
Universitetet i Oslo, Domus Media

Foto: Tomas Sereda

Hva er status for tilgangen til rettsråd og bistand ved sakførsel her i landet? Er loven lik for alle i praksis? Disse spørsmålene skal det bores i gjennom et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Juristforbundet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

På oppdrag fra Juristforbundet har instituttet ansatt en vitenskapelig assistent som skal forske på denne viktige delen av rettssikkerheten. Hun vil få veiledning fra en pool av seks professorer fra IKRS og Institutt for offentlig rett. I tillegg har Jurstforbundets hovedstyre oppnevnt en referansegruppe som vil bidra i prosjektet underveis.

Avdekke svakheter og mulige løsninger

Prosjektet skal ende opp med en rapport kommende høst som avdekker evt. svakheter og mulige løsninger. Dette skal så Juristforbundet ta videre politisk. I utgangspunktet skal resultatene presenteres på Rettssikkerhetskonferansen 24. september.