Stopp vold mot kvinner!

av Av Curt A. Lier, president i Juristforbundet
Curt A. Lier
Curt A. Lier
I dag er det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Når vi vet at hele 35 prosent av alle verdens kvinner, ifølge FN, vil oppleve vold i løpet av livet, er det viktig å markere denne dagen.


Jeg spør meg i dag hva vi kan gjøre for å ivareta dem som har blitt utsatt for vold og overgrep – og forebygge fremtidige overgrep? Vold mot kvinner er ikke noen privatsak, men et globalt problem som rammer millioner av kvinner og bremser samfunnsutviklingen.

Stort globalt problem

35 prosent av alle kvinner i verden vil oppleve vold. I noen deler av verden er imidlertid andelen hele 70 prosent. Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.

Vold er uakseptabelt og virker dessverre ofte sterkt diskriminerende mot kvinner og jenter. Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år. 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år. 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse (tall fra FN).

Vold på arbeidsplassen

Vold mot kvinner i arbeidslivet er et brudd på menneskerettighetene som rammer kvinner uansett alder, inntekt, sosial status eller hvor de kommer fra. Den siste tidens avsløringer, ikke minst gjennom #metoo-kampanjen, har vist at seksuell trakassering av kvinner dessverre er vanlige også i vårt land enn vi ønsket å tro. Dette kan defineres både som fysisk og psykisk vold.

I EU har 55 prosent av kvinnene opplevd seksuell trakassering minst én gang etter fylte 15 år. Av disse har 32 prosent opplevd trakassering på arbeidsplassen. Dette er skremmende tall.

Vold mot kvinner kan begrense deres økonomiske og sosiale potensial. Det kan også forringe deres fysiske og mentale helse. Dette kan føre til fravær, og i verste fall, tap av arbeid.

Kunnskap virker forebyggende

Kunnskap er et av de viktigste forebyggende tiltakene mot vold mot kvinner. Uten kunnskap om årsakene til og formene for vold kan vi ikke definere de mest effektive tiltakene for å redusere volden. Her er bevilgninger til økt forskning avgjørende.

Økt kompetanse i offentlige tjenester vil kunne avsløre tilfeller av vold tidligere. Dessuten må vi prioritere midler til de frivillige organisasjonene. De forebygger ved å være tilstede i lokalmiljøene, der de kan bidra til å endre holdninger og handlinger.


Stopp vold mot kvinner

Foto: Istock/Paci77