Seksuell trakassering i arbeidslivet er ditt og mitt ansvar

Publisert 01.12.2017 av Curt A. Lier, president i Juristforbundet
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Vi har kjent til problemet, under studietiden og i arbeidslivet. Har vi likevel lykkes i å gjøre noe med det? Nei, det har vi ikke.

Jeg vil begynne med å beklage. Som arbeidsgiver har jeg ikke hatt nok fokus på seksuell trakassering på arbeidsplassen. Som medstudent, kollega og medmenneske har jeg ikke vært observant nok. Jeg burde ha sett hva som foregikk og gjort noe med det.

Det er ditt og mitt ansvar å sette en stopper for denne typen atferd. Vi har virkemidlene, men vi tar dem ikke i bruk.

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å sikre et godt og helsefremmende arbeidsmiljø, som gir trygghet i arbeidsforholdet. Arbeidsmiljøloven, den nye likestillings- og diskrimineringsloven og sunn fornuft er gode virkemidler som du bør ta i bruk. Bruk handlingsplaner med nulltolleransemål, og sørg for at det er åpenhet rundt temaet på arbeidsplassen din.

Gode rutiner og opplæring

Du bør vektlegge gode rutiner for kartlegging, varsling og oppfølging. Gi ledere, tillitsvalgte og verneombud opplæring i hvordan seksuell trakassering skal forebygges og bekjempes. For å gjøre det lettere for de ansatte å si fra om seksuell trakassering, kan du innføre en kollegastøtteordning eller ta aktivt i bruk bedriftshelsetjenesten.

Som ansatt og kollega har du et ansvar for å si fra og bidra til et arbeidsmiljø fritt for seksuell trakassering.

Vi i Juristforbundet skal gjøre vårt ytterste for å bidra til gode og helsefremmende arbeidsplasser. Vi vil nå kartlegge seksuell trakassering i egen medlemsmasse og blant egne tillitsvalgte. Dessuten skal vi bevisstgjøre medlemmene våre hvordan de kan bidra til å stoppe seksuell trakassering i arbeidslivet.

Sammen skal vi klare dette!