Seier for Juristforbundets medlemmer i Oslo kommune

Publisert 24.05.2018
Akademikernes meklingsresultat resulterte i enda en stillingskode for juristene i Oslo kommune. Dette er en forutsetning for en senere overgang til et lokalt lønnsregime, og gir også mulighet til å nå medlemmer med fremtidige justeringskrav.

For Juristforbundets medlemmer i Oslo har det lenge vært et mål å få egne stillingskoder for jurister. I oppgjøret i 2016 kom det på plass en juristkode som primært dekker nyansatte og de med kortere erfaring.

Enda en juristkode

Med meklingsresultatet fra i går har vi nå fått en ny juristkode som overlapper den første. Det betyr at kodene Jurist 1 og Jurist 2 nå til sammen dekker et lønnsspenn fra kr 449 300,- til kr 1 067 900,-. 

Det betyr at det er etablert en sammenhengende juridisk lønnsstige i Oslo kommune for dem som ikke innehar lederstillinger. Dette er en forutsetning for en senere overgang til et lokalt lønnsregime, og det gir oss også mulighet til å nå våre medlemmer med fremtidige justeringskrav. Den muligheten har vi så langt ikke hatt i Oslo kommune, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

Kommer ikke til å gi oss

I dag er det noen få personer i Rådhuset som bestemmer lønnen til nærmere 50 000 kommuneansatte i Oslo, uten å kjenne til de ansatte eller arbeidsplassens behov. Dette må endres for at Oslo kommune skal fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver og levere gode tjenester. Vi kommer ikke til å gi oss på dette, avslutter Graff.