Rettsikkerhetsprisen 2017

Publisert 12.10.2017
Foto: Thomas Haugersveen/Juristkontakt
Rettssikkerhetsprisen 2017 fra Norges Juristforbund går til Jan E. Helgesen ved Senter for menneskerettigheter. I en tid da grunnleggende rettsstatlig infrastruktur og sentrale rettssikkerhetsinstitusjoner er under press i nære land som Polen, Ungarn og Tyrkia, trekker juryen frem Helgesens omfattende arbeid som norsk representant i Veneziakommisjonen siden starten i 1990.

Jan Erik Helgesen (f. 1947) har vært Norges representant i Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgiving (Veneziakommisjonen) siden etableringen i 1990. Han har vært en høyt verdsatt, men stillegående primus motor i hele kommisjonens virketid, ikke minst som kommisjonens president i 2007-2009 og visepresident frem til 2016.

Internasjonale menneskerettigheter

Utover arbeidet i Veneziakommisjonen fremhever juryen Helgesens innsats som Chairman-Rapporteur (1993-1998) for arbeidsgruppen som skrev og forhandlet teksten til FNs Declaration on Human Rights Defenders – en erklæring som har forblitt blant de sentrale prioriteringer i Norges offisielle utenrikspolitikk til dags dato.

Helgesen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, der han har vært ansvarlig faglærer i metodefaget (rettskildelære) og i faget internasjonale menneskerettigheter. Han er nå tilknyttet Senter for menneskerettigheter. Helgesen har deltatt i ulike komiteer og kommisjoner innen FN, Europarådet og OSSE. Han har også vært bl.a. rådgiver i Utenriksdepartementet og medlem av Lønning-utvalget som arbeidet frem den norske grunnlovsreformen av 2014.

Veneziakommisjonen

Veneziakommisjonen er et rådgivende organ under Europarådet. Den ble etablert etter Berlinmurens fall for å bistå de østeuropeiske landene med å etablere demokratiske grunnlover. Kommisjonen har nærmere 50 medlemsland pluss flere observatørland. Den viktigste oppgaven er å bistå med utarbeidelse av grunnlover og grunnlovstillegg, valglover og lover som sikrer minoritetsrettigheter.

Dette i Norge relativt ukjente ekspertorganet er Europarådets spydspiss for konstitusjons- og rettsstatsbygging. I tillegg til å ha fungert som en brobygger mellom EU og EMD, har kommisjonens faglige tyngde fått også land utenfor Europa, bl.a. USA, Israel, flere søramerikanske og nordafrikanske land, til å søke seg inn som medlemmer.

Les juryens begrunnelse

 

Rettssikkerhetsprisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 17. oktober.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2017 har bestått av Siv Hallgren (leder), Sven Ole Fagernæs, Guri Hjeltnes, Anine Kierulf og Knut Storberget.